Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Miracle Izolacje Natryskowe z siedzibą w Potworów 50A, 57-256 Bardo, woj. dolnośląskie.
2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Miracle Izolacje Natryskowe, Potworów 50A, 57-256 Bardo, woj. dolnośląskie. Kontakt z administratorem możliwy jest pod numerami telefonów:
Daniel: +48 721 995 777
Piotr: +48 691 946 849 oraz adresem e-mail: miracle.izolacjenatryskowe@gmail.com.
3. Zakres zbieranych danych
Zbieramy dane osobowe w następującym zakresie:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
4. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
Oferowania usług izolacji natryskowych
Kontaktowania się z klientami w celu udzielenia informacji i darmowych wycen
Realizacji umów i zamówień
Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
5. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
konieczności realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. Bezpieczeństwo danych
Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem.
7. Prawa Użytkowników
Użytkownicy mają prawo do:
Dostępu do swoich danych osobowych
Sprostowania nieprawidłowych danych
Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Ograniczenia przetwarzania danych
Przenoszenia danych
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie
8. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Udostępnianie danych
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom i partnerom biznesowym w celu realizacji usług.
10. Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie dostępna na naszej stronie internetowej.
11. Kontakt
W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt:
Telefon: +48 691 946 849, +48 721 995 777
E-mail: miracle.izolacjenatryskowe@gmail.com
© 2023 / Miracle Izolacje Natryskowe / Wszelkie prawa zastrzeżone

Zostaw swoje dane lub zadzwoń!
Potrzebujesz darmowej wyceny?
    Dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne.